“Tết này, con sẽ về sớm!”

Vậy nên Tết này, về sớm nhé! Về để thấy những yêu thương vẫn ở đó, về để thấy Tết vẫn vui, về để thấy rằng mình luôn có một thành trì vững vàng ở ngôi nhà nhỏ ấy, về để thấy rằng: được trở về chính là hạnh phúc.