Có một thế hệ đang học cách trao truyền lịch sử dân tộc

Mình biết thế hệ tụi mình không phải là một thế hệ hiểu và đủ thấm nhuần lịch sử, nhưng mình biết thế hệ tụi mình là thế hệ sẽ là thế hệ gửi kết nối tương lai - quá khứ, và tụi mình đang học cách làm việc đó, một cách thành thạo nhất.

Có những lời cảm ơn rất cần được nói ra

Người ta cứ hay bảo nhau hành động có giá trị hơn nhiều so với lời nói, chỉ cần một hành động chứng minh cũng hơn rất nhiều câu nói được thốt lên. Nhưng người ta cũng vẫn cứ thích được nghe thấy hai tiếng “Cảm ơn” thay vì một hành động trả

Từ câu chuyện hỏi mèo: Thế nào là lịch sự?

Có những bài học mà con người ta phải học cả đời, đó là bài học làm người - văn minh và lịch sự. Chẳng ai muốn mình xấu đi trong mắt người khác và cũng chẳng ai muốn nghĩ không tốt cho những người xung quanh cả. Vậy nên cứ chân thành đối xử…

Vì sự tử tế sẽ cứu rỗi thế giới

Tử tế có thể xem như một chuẩn mực đạo đức quan trọng trong cuộc sống, là một phép tắc cần thiết trong giao tiếp giữa người với người, trong cách đối nhân xử thế, là một giá trị đẹp và nhân văn.