Đừng là một ‘người cừu’

Đã từng không ít lần, ta nghe những điều đám đông bảo, hiểu theo những gì đám đông hiểu, làm theo những gì đám đông làm, và kết quả hóa ra tất cả đều hoàn toàn không đúng.

‘Bạn mặc gì vào khi đó?’ – Câu hỏi ám ảnh đến đau lòng

Hãy thử tưởng tượng buổi sáng ngay sau cái đêm kinh hoàng bạn bị cưỡng hiếp, bạn kể chuyện đấy với một người mà mình tin tưởng, và câu đầu tiên bạn nhận lại được là: “Mày đã mặc cái gì vào lúc đó vậy?” Liệu rằng bạn sẽ cảm thấy như thế nào?…