Thông tin mới nhất dành cho người trẻ
Chuyên mục Ngẫm

Ngẫm

Tết này, nếu chẳng có ai để dẫn về thì vẫn còn bản thân đấy thôi!

Hãy cứ nói rằng hiện tại con hài lòng với sự một mình này để chờ đợi một người sẽ đến, hãy cứ nói rằng ba mẹ chẳng cần vội vì con biết cách yêu thương chính mình cho đến khi có một người thương yêu, cứ nói rằng, Tết này con vẫn sẽ về với một bản ngã toàn vẹn hơn năm trước.