Krystal, Jang Dong Yoon và Moon Jung Hee xác nhận tham gia “Search” của đài OCN

Đài truyền hình OCN đã xác nhận với các cơ quan truyền thông “Moon Jung Hee, Jang Dong Yoon và Jung Soo Jung (Krystal) đã xác nhận sẽ xuất hiện trong ‘Search’.”

“Search” của OCN sẽ kể câu chuyện về một nhóm tìm kiếm quân sự bị bắt khi đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật trong khu vực phi quân sự. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2020.